Đường liên xã Đồng Tâm - Hồng Dụ xuống cấp

THỨ NĂM, 29/09/2022 08:35:45

Một số đoạn đã xuống cấp, mặt đường bị nứt, vỡ, xuất hiện nhiều ổ gà, không bằng phẳng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Một số đoạn mặt đường bị vỡ, xuất hiện ổ gà tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông
Đường liên xã Đồng Tâm - Hồng Dụ (Ninh Giang) có chiều dài hơn 2 km được đầu tư xây dựng từ lâu, hiện một số đoạn đã xuống cấp, mặt đường bị nứt, vỡ, xuất hiện nhiều ổ gà, không bằng phẳng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hai bên đường, cỏ, cây dại mọc um tùm, có chỗ cây cao từ 1,5-2 m, che khuất tầm nhìn.  

Hai bên đường cỏ mục um tùm, có đoạn mọc 1,5-2 m che khuất tầm nhìn
Đoạn đường này nhiều người dân và học sinh của các xã lân cận đi qua nên tình trạng trên rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
 
NINH THÀNH (Ninh Giang)