Vừa xây nhà trong hành lang, vừa lấn chiếm lòng kênh Kim Sơn

THỨ BA, 21/06/2022 10:00:00

Từ đầu tháng 6, ông Vũ Văn Lợi ở khu 4, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) xây nhà trên nền móng cũ trong phạm vi bảo vệ bờ hữu kênh Kim Sơn với diện tích hơn 60 m2. Ông Lợi còn lấn chiếm 12 m2 lòng kênh bằng cách đóng cọc tre, đổ phế liệu xây dựng để san lấp.


Gia đình ông Lợi xây nhà trong phạm vi bảo vệ bờ hữu kênh Kim Sơn
 

Ông Lợi còn đóng cọc tre, đổ phế liệu xây dựng lấn chiếm lòng kênh Kim Sơn

Hành vi này của ông Lợi đã vi phạm các Luật: Phòng chống thiên tai, Thủy lợi. Nghiêm trọng hơn khi vi phạm diễn ra trong mùa mưa bão.
HOÀNG LINH (TP Hải Dương)