Đi xe máy trong công viên Bạch Đằng

THỨ BA, 31/01/2023 10:28:25

Việc di chuyển xe đạp, xe máy, xe máy điện trong công viên vừa mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vì đây là khu vực nhiều trẻ em nô đùa, người già tập thể dục.

Mặc dù có biển cấm nhưng xe máy vẫn vô tư đi lại trong công viên

Tại khu vực công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương) có biển cấm xe đạp, xe máy đi trong công viên và có rào chắn các phương tiện này ngay ở những lối vào. Tuy nhiên, hằng ngày có một số người vẫn vô tư đi xe đạp, xe máy, xe máy điện trong công viên. Đặc biệt, có cả người lớn tuổi đạp xe ở đây. Tại khu vực lối vào từ đường Thanh Niên, có rào chắn đã bị gãy, trở thành điểm ra vào của các phương tiện này.

Tại khu vực lối vào từ đường Thanh Niên, có một rào chắn đã bị gãy, trở thành điểm ra vào của các phương tiện

Mộc Miên (TP Hải Dương)

Việc đi xe đạp, xe máy, xe máy điện trong công viên vừa mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vì đây là khu vực nhiều trẻ em nô đùa, người già tập thể dục.

MỘC MIÊN (TP Hải Dương)