Một đoạn đường liên xã An Bình - Thanh Quang xuống cấp từ lâu

THỨ SÁU, 17/06/2022 07:00:26

Hiện nay, đường liên xã An Bình - Thanh Quang (Nam Sách) đoạn thuộc địa phận thôn Linh Khê, xã Thanh Quang đã xuống cấp nghiêm trọng.


Một số đoạn bị nứt, mặt đường không bằng phẳng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Đây là đoạn đường người dân và học sinh xã An Bình thường đi sang xã Thanh Quang và TP Chí Linh với chiều dài khoảng 1 km và phục vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Đoạn đường thuộc địa phận xã An Bình đã được nâng cấp, mở rộng mặt đường. Tuy nhiên, đoạn đường còn lại thuộc địa phận xã Thanh Quang đã xuống cấp từ lâu nhưng chưa được tu bổ. Mặt đường nhỏ hẹp, xuất hiện nhiều ổ gà; một số đoạn bị nứt, mặt đường không bằng phẳng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

TUỆ LÂM (Nam Sách)