Trạm bơm Thạch Lỗi xuống cấp

THỨ BA, 07/02/2023 06:12:36

Trạm bơm Thạch Lỗi phục vụ tưới nước cho 213 ha và tiêu thoát cho 155 ha đất nông nghiệp ở xã Thạch Lỗi (Cẩm Giàng) và một số địa phương lân cận cùng huyện. Trạm bơm được xây dựng cách đây gần 60 năm nên đã xuống cấp.


Công trình phụ trợ của trạm bơm Thạch Lỗi xuống cấp, không sử dụng được
Năm 2015, khu nhà để máy bơm được trát lại song do công trình cũ kỹ nên việc cải tạo không đáp ứng được yêu cầu. Công trình phụ trợ không sử dụng được. Hiện bể hút trạm bơm bị lún sụt, bể xả bị xói mòn. Nhiều đoạn kênh dẫn tưới bị nứt gây thất thoát nước.
 
Trạm bơm Thạch Lỗi được xây dựng cách đây gần 60 năm, không đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu

Trạm bơm Thạch Lỗi xuống cấp không chỉ ảnh hưởng tới tưới tiêu mà còn có nguy cơ gây mất an toàn lao động.
 
HOÀNG LINH (Cẩm Giàng)