Tăng cường tuyên truyền bầu cử

THỨ TƯ, 12/05/2021 22:38:55

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường tần suất, cường độ, tận dụng tối đa các hình thức để tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử.

Ngày 12.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường tần suất, cường độ, tận dụng tối đa các hình thức, ấn phẩm, kênh thông tin, ứng dụng đa phương tiện trên không gian mạng và trực quan để tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng có hình thức gửi thông điệp, tin nhắn, phát huy tác dụng của Trang thông tin điện tử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hải Dương (tại địa chỉ: baucu.haiduong.gov.vn). Báo Hải Dương, Đài Phát thanh -  Truyền hình tỉnh đăng tải tiểu sử, chương trình hành động các ứng viên. Cấp uỷ cấp huyện, cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ bầu cử gửi tin nhắn, cung cấp thông tin về các ứng viên cho các chủ hộ nghiên cứu. Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư tạo điều kiện để nhân dân mạn đàm, phân tích về các ứng viên, hướng dẫn bầu cử sâu kỹ, tạo sự lan tỏa cao. Công tác tuyên truyền bầu cử phải gắn với tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19...

Từ ngày 16.4 đến hết ngày 12.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng gần 200 tin, bài tuyên truyền bầu cử qua các kênh thông tin do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quản trị như fanpage Xứ Đông Văn Hiến, Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, trang Zalo Tuyên giáo Hải Dương...; thường xuyên định hướng, đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương trên địa bàn và khu vực theo dõi Hải Dương về nội dung tuyên truyền bầu cử; chỉ đạo Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội về công tác bầu cử.

PV