29 học sinh trường THPT ở Nam Sách được kết nạp Đảng

THỨ BA, 21/09/2021 15:00:52

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện Nam Sách có 6 đảng viên mới được kết nạp là học sinh xuất sắc đang học tại các trường THPT trên địa bàn huyện.

Kể từ năm 2016 (năm đầu tiên huyện có học sinh THPT được kết nạp vào Đảng) đến nay, Nam Sách có 29 học sinh được kết nạp vào Đảng. Trường THPT Nam Sách có số lượng học sinh được kết nạp Đảng nhiều nhất (14 em), tiếp đến là Trường THPT Mạc Đĩnh Chi  (13 em), Trường THPT Nam Sách II  (2 em).

Huyện ủy Nam Sách luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong các nhà trường, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia hoạt động phong trào của khối trường THPT để tạo nguồn kết nạp đảng viên. 
 
DT