Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương không tiếp khách, nhận hoa chúc mừng dịp 3.2

THỨ TƯ, 26/01/2022 15:40:17

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sẽ không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng trong dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2022).

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn thách thức; tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm, nhất là nhiệm vụ kép vừa “thích ứng linh hoạt” trong phòng chống dịch Covid - 19, vừa “tăng trưởng bứt phá” trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

PV