Bình Giang đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường là 1 trong 2 công việc đột phá

THỨ TƯ, 19/02/2020 11:23:01

Công việc thứ nhất là đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn mới và đô thị xanh - sạch - đẹp...

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang đã thống nhất lựa chọn 2 công việc đột phá thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung chỉ đạo trong năm 2020.

Công việc thứ nhất là đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn mới và đô thị xanh - sạch - đẹp. Công việc thứ hai là nâng cao chất lượng cấp ủy, cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

Từ đầu năm, UBND huyện đã triển khai kế hoạch phát động công tác vệ sinh môi trường. Huyện huy động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, chiến sĩ, nhân dân tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, tổng vệ sinh tại cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, khu dân cư...

Huyện trích ngân sách trồng mỗi thôn, khu dân cư, mỗi xã, thị trấn 1 tuyến đường hoa. Phát động nhân dân tích cực trồng và chăm sóc cây xanh tại nơi công cộng, trên đường làng, phân loại, xử lý rác thải bảo đảm quy định...

Công việc thứ hai được tập trung thực hiện trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. 

HN