Chi hội Báo Hải Dương: Tọa đàm "Một số kinh nghiệm viết về Đại hội Đảng các cấp"

THỨ SÁU, 12/06/2020 17:32:06

Để phục vụ tốt cho đợt tuyên truyền Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chi hội tọa đàm về "Một số kinh nghiệm viết về Đại hội Đảng các cấp". 


Tọa đàm có 17 lượt ý kiến trao đổi cách thức tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp

Sáng 12.6, Chi hội Nhà báo Báo Hải Dương tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020) và tọa đàm "Một số kinh nghiệm viết về Đại hội Đảng các cấp". Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự. 

Trong bài diễn văn kỷ niệm, Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Hải Dương đã ôn lại lịch sử ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam, những đóng góp của nền báo chí cách mạng đối với lịch sử, sự phát triển của dân tộc, những mốc son lịch sử trong gần 60 năm xây dựng và trưởng thành của Báo Hải Dương...


Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh khen thưởng các tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao hằng tháng 

Tại buổi tọa đàm "Một số kinh nghiệm viết về Đại hội Đảng các cấp" đã có 17 lượt ý kiến phát biểu của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng trong tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. Nhiều ý kiến khẳng định, muốn viết tốt về công tác xây dựng Đảng nói chung và Đại hội Đảng nói riêng, mỗi phóng viên cần phải nắm chắc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh về công tác Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các phóng viên thường xuyên tự nghiên cứu, rút kinh nghiệm, học hỏi thêm từ chính đồng nghiệp để vững chuyên môn khi tác nghiệp. Nhiều ý kiến chia sẻ để tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp hiệu quả, cần có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất giữa các phóng viên trong nhóm thực hiện. Khi xây dựng chương trình tuyên truyền cho từng số báo trọng tâm cần làm việc với đại diện các ban xây dựng đảng của địa phương, tăng cường trao đổi để lựa chọn nét đặc trưng của từng địa phương, ngành, thành tựu nổi bật, những phần việc đột phá... trong nhiệm kỳ để tạo sự riêng biệt, hấp dẫn... 

PV