Chiều 29.9, HĐND tỉnh khóa XVII họp chuyên đề

THỨ NĂM, 29/09/2022 06:00:10

Chiều 29.9, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 trung tâm y tế tuyến huyện và Dự án Nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế.

HĐND tỉnh cũng xem xét thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt mức thu học phí, danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
PV