Cơ hội nâng cao chất lượng cấp ủy ở những xã, thị trấn mới

THỨ TƯ, 06/05/2020 07:35:20

Đảng ủy một số xã, thị trấn mới sáp nhập đã chủ động xây dựng đề án nhân sự, lựa chọn những người thực sự có năng lực, uy tín, bảo đảm tiêu chuẩn để tham gia cấp ủy.


Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thanh Miện lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025
Quy định số lượng cấp ủy viên tại đảng bộ các xã, thị trấn mới thành lập không quá 15 người vừa bảo đảm tinh gọn, vừa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây cũng là cơ hội để các đảng bộ sàng lọc, lựa chọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy.

Đảng ủy xã Tân Quang (Ninh Giang) đang khẩn trương hoàn thiện đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025. Xã Tân Quang hiện nay được sáp nhập từ 3 xã Hoàng Hanh, Tân Quang, Quang Hưng. Đảng ủy xã có 33 người, phần lớn đủ điều kiện tái cử. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đối với các xã, thị trấn mới thành lập, khi tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thì số lượng cấp ủy viên không quá 15 người. Có đội ngũ cán bộ đông, chất lượng nên Đảng bộ xã đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng sàng lọc, lựa chọn nhân sự. Vì vậy, việc xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ tới bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện. 

Trong khi có nhiều xã gặp khó khăn về công tác nhân sự cấp ủy do cán bộ thiếu trình độ chuyên môn thì ở Tân Quang, 100% số nhân sự giới thiệu cấp ủy đều có trình độ đại học, đầy đủ tiêu chuẩn chính trị. Ông Vũ Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Do các xã cũ đều làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên chúng tôi không gặp khó khăn trong công tác cán bộ. Tất cả các đồng chí được giới thiệu nhân sự cấp ủy khoá tới đều bảo đảm các tiêu chuẩn về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, uy tín cao, không có ai trong thời gian thi hành kỷ luật". Theo ông Hưng, trong quá trình xây dựng đề án nhân sự, Đảng bộ xã còn gặp thuận lợi khi một số đồng chí cấp ủy viên thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm vì nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có 1 Phó Chủ tịch UBND xã, 1 Phó Chủ tịch HĐND xã tự nguyện chuyển xuống làm công chức xã để bảo đảm cơ cấu nhân sự cấp ủy và giảm số lượng cấp phó theo quy định. 

Xã Yết Kiêu (Gia Lộc) thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Yết Kiêu, Gia Hòa và Trùng Khánh. Sau khi thành lập, cấp ủy xã có 24 người, trong đó 21 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ xã xây dựng đề án nhân sự cấp ủy gồm 17 người để bầu 15 người. Vì vậy, nhiều người không được giới thiệu tiếp tục tham gia cấp ủy có tâm tư. Để chuẩn bị phương án nhân sự cấp ủy, Đảng ủy xã đã rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn của từng trường hợp và bám sát quy định về cơ cấu cấp ủy, đặc biệt là bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự đại hội. Thường trực Đảng ủy coi trọng nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng đối với những người thuộc diện không trong cơ cấu cấp ủy, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tới cán bộ, đảng viên.

Theo ông Vũ Quý Hỡi, Bí thư Đảng ủy xã Yết Kiêu, đến nay đảng viên trong Đảng bộ và người dân đã có những đánh giá về năng lực, phẩm chất, uy tín của đội ngũ cán bộ xã từ sau khi sáp nhập. Chính vì vậy, việc giới thiệu những người tham gia cấp ủy được thực hiện công tâm, minh bạch, khách quan. Một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng bộ xã Yết Kiêu là phấn đấu đến năm 2030 xã đạt chuẩn đô thị loại V. Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện được mục tiêu trên, cấp ủy khóa mới phải thực sự thống nhất, đoàn kết. "Đến nay, Đảng bộ xã đã hoàn thiện các bước trong quy trình nhân sự cấp ủy mà không xảy ra vấn đề phát sinh nào. Các bước đều được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch. Tại các bước, những người được giới thiệu đều đạt số phiếu tập trung cao. Vì có điều kiện sàng lọc, lựa chọn kỹ nên các nhân sự cấp ủy bảo đảm cơ cấu độ tuổi cũng như chất lượng", ông Hỡi cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thanh Miện, ngay từ khi sáp nhập các xã, thị trấn, huyện đã chủ động làm công tác tư tưởng nên những người không trong cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ này đã chủ động xin thôi tham gia cấp ủy. Do có sự chuẩn bị cho nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ngay từ khi sắp xếp, sáp nhập xã nên tới đại hội, công tác nhân sự của Đảng bộ thị trấn Thanh Miện và xã Hồng Phong không gặp khó khăn. Những trường hợp được quy hoạch, giới thiệu đều bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, có tín nhiệm cao. Trong 2 ngày 27 và 28.4 vừa qua, Đại hội Đảng bộ thị trấn Thanh Miện lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Những người trúng cử cấp ủy đều đạt số phiếu tập trung cao.

"Là những xã, thị trấn mới thành lập nên tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thống nhất, đoàn kết có vai trò quan trọng, quyết định đối với sự phát triển của địa phương. Do đó phải làm thật tốt việc xây dựng đề án nhân sự, lựa chọn những người thực sự có năng lực, uy tín, bảo đảm tiêu chuẩn để tham gia cấp ủy, giữ vai trò người đứng đầu. Đây chính là tiền đề quan trọng để cấp ủy các đảng bộ mới phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển địa phương", ông Nghĩa nhấn mạnh.
HOÀNG BIÊN