Cử tri nơi cư trú giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh

THỨ SÁU, 09/04/2021 21:50:32

Cử tri đánh giá cao vai trò của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng khi cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.


Các cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII
Tối 9.4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phối hợp với UBND phường Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Uỷ viên Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng được lấy ý kiến cử tri tại hội nghị.

Thay mặt các đồng chí ứng cử, đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp cảm ơn cử tri đã tín nghiệm
Các đại diện cử tri khu dân cư số 6, phường Giảng Võ nhận xét các đồng chí ứng cử cùng gia đình luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bản thân các đồng chí đều là những đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi cư trú. Có cử tri ghi nhận, đánh giá cao vai trò của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng khi cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hải Dương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua; có nhiều đóng góp quan trọng vào các hoạt động của Quốc hội.

Các cử tri bày tỏ tín nhiệm cao và mong muốn các đồng chí khi trúng cử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò trên cương vị công tác và người đại biểu nhân dân góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng nói chuyện với một số cử tri nơi cư trú tại khu dân cư số 6, phường Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội)
Thay mặt các vị ứng cử, đồng chí Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cảm ơn các cử tri đã tín nhiệm và hứa khi trúng cử sẽ tiếp tục phấn đấu, đem hết sức mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục gắn bó với cộng đồng dân cư nơi cư trú, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri địa phương và cử tri nơi ứng cử để làm tốt hơn nữa vai trò người đại biểu nhân dân; xứng đáng với niềm tin và mong muốn của cử tri.

Tất cả cử tri tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu các đồng chí: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long ứng cử ĐBQH khoá XV; nhất trí giới thiệu đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII.
HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG