Đảng bộ huyện Nam Sách: Dấu ấn một nhiệm kỳ

THỨ TƯ, 17/06/2020 12:03:18

Nhiệm kỳ qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Nam Sách đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

5 năm qua, huyện Nam Sách tăng cường đầu tư hạ tầng khang trang, hiện đại. Trong ảnh: Thị trấn Nam Sách hôm nay. Ảnh: Đức Toàn

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Sách tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Nam Sách đã cụ thể hóa Nghị quyết đại hội với 7 đề án bao quát toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị.

Kết quả nổi bật là huyện đã về đích nông thôn mới (NTM) trước hạn. Toàn huyện đã huy động được trên 2.000 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp trên 500 tỷ đồng, hiến trên 199.000 m2 đất để mở rộng đường, làm hạ tầng... Trong nhiệm kỳ đã có thêm 12 xã về đích, đưa toàn bộ 18 xã của huyện đều đạt chuẩn, với 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, vượt mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đến năm 2020 toàn huyện có 10 - 11 xã NTM. Nam Sách được công nhận huyện NTM năm 2019. Đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 56 triệu đồng (gấp 2 lần so với năm 2015). Giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thuỷ sản năm 2020 ước đạt 170 triệu đồng (vượt mục tiêu 10 triệu đồng). Huyện duy trì và phát triển nhiều vùng gieo cấy lúa, sản xuất rau màu có giá trị cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp; đã xây dựng được một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh như cà rốt, hành, cá lồng, các sản phẩm nông sản sau chế biến phục vụ xuất khẩu.... Huyện có trên 30.000 m2 nhà màng, nhà lưới, một số doanh nghiệp sử dụng công nghệ hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp. Nam Sách đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể cho cây hành. Diện tích nuôi thủy sản được mở rộng, với gần 2.400 lồng cá trên sông, sản lượng đạt 11.300 tấn/năm.

Nam Sách quan tâm tạo điều kiện tối đa thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đến nay, huyện có gần 500 doanh nghiệp hoạt động, tăng gấp 2lần so với năm 2015, hơn 3,8 lần năm 2010. Cụm công nghiệp An Đồng được mở rộng lên 50 ha và đã được lấp đầy. Huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng hai bên đường dẫn cầu Hàn. Các cụm công nghiệp Nam Hồng - Hồng Phong, Thanh Quang - Quốc Tuấn được quy hoạch rộng trên 50 ha; khu công nghiệp An Bình - Quốc Tuấn rộng trên 180 ha...

Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã trải nhựa, bê tông hóa trên 150 km đường nông thôn, 43,1 km đường nội đồng; hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, gồm 2 dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại các xã Nam Tân và Hợp Tiến, 2 dự án thu mua, chế biến nông sản; xây dựng, cải tạo và nâng cấp chợ thị trấn Nam Sách, đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Nam Sách), đường từ quốc lộ 37 vào đền Long Động (xã Nam Tân).

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm. Các xã, thị trấn đầu tư trên 320 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học; tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng toàn huyện đạt 99,8%. Hết năm 2020, huyện có thêm 15 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng toàn bộ 56 trường học công lập của huyện đều đạt chuẩn. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, chất lượng mũi nhọn tiếp tục duy trì đứng tốp đầu của tỉnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. 100% số xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Cơ cấu lao động chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Các chương trình hỗ trợ giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,74% (năm 2015) còn 1,14% (năm 2020), giảm bình quân 1,32%/năm (mục tiêu là 1,5% trở lên/năm). 

Để hướng tới mục tiêu xây dựng Nam Sách thành thị xã trước năm2030, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, dự án lớn như khu đô thị Thanh Quang - Quốc Tuấn, khu đô thị phía tây thị trấn Nam Sách, khu đô thị phía bắc cầu Hàn; triển khai Đề án xây dựng xã Thanh Quang lên đô thị loại V; dự án đường dẫn cầu Hàn (giai đoạn2)... Dịch vụ du lịch từng bước hình thành, thu hút khách đến tham quan, mua sắm ở các điểm du lịch gốm sứ Chu Đậu, đền Long Động, chùa Trăm Gian...

Huyện Nam Sách chú trọng lập quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị gắn với quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Trong ảnh: Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện xem xét quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn

Chú trọng công tác xây dựng đảng, chính quyền 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Nam Sách đã tập trung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn và chỉ đạo thực hiện hiệu quả 6 công việc đột phá; các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện 236 công việc đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được cấp ủy huyện tập trung lãnh đạo gắn với thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy về "Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020".

Đảng bộ huyện không ngừng lớn mạnh, qua 27 kỳ đại hội đến nay có 46 tổ chức cơ sở đảng với trên 6.800 đảng viên. Hằng năm có trên 75% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (mục tiêu là từ 70% trở lên). Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng tiếp tục được tăng cường. Hoạt động của HĐND từng bước có sự đổi mới; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND được nâng cao...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là phấn đấu xây dựng huyện Nam Sách trở thành thị xã trước năm 2030 đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở, sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong huyện. Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Huy động các nguồn lực củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của huyện và các xã theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường. Chú trọng lập quy hoạch xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình phát triển đô thị gắn với quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, bảo đảm tính liên kết chặt chẽ với các đô thị trong tỉnh. Quan tâm phát triển đa dạng các ngành dịch vụ. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóaXII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy… 

Với nhiều kết quả nổi bật cùng quyết tâm chính trị cao sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Nam Sách ngày càng giàu mạnh và phát triển.

BÙI VĂN THĂNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách