Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xác định 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới

THỨ BA, 26/05/2020 20:31:33

Ngày 26.5, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.


Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Sở LĐTBXH trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, hiện có 12 chi bộ với tổng số 271 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ sở phấn đấu hằng năm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ LĐTBXH giao; 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 15 quần chúng vào Đảng.

Đảng bộ Sở LĐTBXH xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ này. Đó là tích cực biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tới người lao động và người sử dụng lao động. Đẩy mạnh và tạo chuyển biến thực chất trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

PV