Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu thực hiện hiệu quả các công việc đột phá

THỨ HAI, 01/06/2020 18:56:52

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra chiều 1.6 xác định 2 công việc đột phá để phấn đấu thực hiện hằng năm và trong cả nhiệm kỳ.  


Các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là 2 công việc đột phá được Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đảng bộ phấn đấu hằng năm 100% số chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy cấp trên khen thưởng...

Những nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra chiều 1.6.  

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 6 chi bộ, 65 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên là lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phối hợp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
THU MINH