Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 13

THỨ TƯ, 14/10/2020 23:40:59

Chiều 14.10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13, khóa XII
Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam cho biết, sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (5 - 9.10), Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra trong không khí hồ hởi, vui vẻ, phấn chấn.

Theo đó, các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đức Nam thông tin, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn về các dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023; Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 12 đến Hội nghị lần thứ 13; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2019; lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; về việc giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo nội dung chính của Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp trong việc hoạch định đường lối, chủ trương quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng hợp lòng dân.
Theo TTXVN