Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vì sự phát triển chung của tỉnh

THỨ SÁU, 03/12/2021 12:24:01

Sáng 3.12, sau khi kết thúc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã chia tay 13 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nghỉ công tác theo quy định, không tái cử khóa XVII.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cảm ơn, chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và chúc mừng 13 đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; có những đóng góp xứng đáng, quan trọng vào sự phát triển của quê hương Hải Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua có vai trò quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo; tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là vai trò người đứng đầu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí đã luôn nêu cao vai trò gương mẫu, quy tụ, đoàn kết, phát huy dân chủ trong Đảng; hoạch định và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp lớn mang tầm chiến lược trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá, mang lại những kết quả quan trọng.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  tặng hoa cảm ơn và chúc mừng đồng chí Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng mong muốn đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, đồng chí Nguyễn Dương Thái và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, với kinh nghiệm và vốn tri thức đã tích lũy được trong quá trình công tác, trách nhiệm và tình cảm với thế hệ đi sau sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ bảo, góp ý, động viên, hỗ trợ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cảm ơn, chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nghỉ công tác
Thay mặt các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nghỉ công tác, đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cảm ơn sự ghi nhận, tình cảm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tham gia góp ý để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh, bền vững; mong muốn đội ngũ cán bộ của tỉnh luôn kế tiếp nhau vững chắc, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, cùng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vì sự phát triển chung của tỉnh.
HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG