Huyện ủy Kim Thành: 4 công việc đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05

THỨ BA, 06/08/2019 19:05:01

Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện Kim Thành chọn 4 công việc đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị.


 Lãnh đạo huyện Kim Thành trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 6.8, Huyện ủy Kim Thành kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

50 năm qua, cán bộ và nhân dân trong huyện luôn khắc ghi lời Bác, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện Kim Thành chọn 4 công việc đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó là xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Kết quả, trên 95% số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được trả trước và đúng hạn, hạn chế hồ sơ tồn đọng kéo dài. Các hội nghị, cuộc họp được rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu... Đến nay, toàn huyện đã có 13 trong tổng số 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Dịp này, huyện Kim Thành khen thưởng 13 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

                                          HV