Mặt trận tăng cường tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

THỨ BA, 26/11/2019 16:43:32

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức tọa đàm “Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam - thực trạng và giải pháp”.

 
Quang cảnh buổi tọa đàm
Sáng 26.11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam - thực trạng và giải pháp”.

Đại diện Ủy ban MTTQ 3 cấp trong tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến, trong đó khẳng định bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ các cấp thông qua giám sát, phản biện xã hội thời gian qua còn không ít hạn chế. Đây là chức năng mới, khó khăn, thậm chí nhạy cảm đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trên, các ý kiến cho rằng các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường chỉ đạo, quán triệt, phát huy dân chủ xã hội thông qua tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Cần có chế tài cụ thể nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó sự lãnh đạo của cấp ủy đảng có ý nghĩa quyết định tới việc phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cần phải lấy mục tiêu phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương là mục tiêu hàng đầu. Các chương trình, dự án kinh tế-xã hội liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân cần được công khai, tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện...

Đại biểu Ủy ban MTTQ TP Hải Dương phát biểu tham luận
Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Tạ Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết tới đây sẽ tham mưu với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra văn bản hướng dẫn cụ thể đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ. Trước mắt, căn cứ vào các quyết định của cấp trên, Ủy ban MTTQ tỉnh cần có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về công tác giám sát, phản biện xã hội để MTTQ các cấp tại địa phương căn cứ thực hiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế...
 
TIẾN MẠNH