Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng huyện Nam Sách ngày càng phát triển

THỨ BẢY, 18/07/2020 11:01:41

80 năm qua, Đảng bộ huyện Nam Sách đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân trong huyện vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, đáng tự hào.


Để nâng cao thu nhập cho nông dân, huyện Nam Sách quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Sách (thứ ba từ phải sang) kiểm tra mô hình trồng ngô chất lượng cao ở xã Thái Tân

Cách đây tròn 80 năm, ngày 20.7.1940, tại nhà ông Nguyễn Văn Dĩu ở thôn Đầu (nay là thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến, Nam Sách), Liên tỉnh B tổ chức hội nghị thành lập Phủ ủy Nam Sách (tiền thân của Huyện ủy Nam Sách ngày nay); chỉ định Ban Phủ ủy lâm thời gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Lê Bích Sam làm Bí thư. Ngày 20.7.1940 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Nam Sách.

Sau khi được thành lập, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân Nam Sách cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ huyện Nam Sách đã lãnh đạo quân và dân trong huyện chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, cùng quân và dân cả nước lần lượt đánh bại các kẻ thù, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với những thành tích to lớn trong các cuộc kháng chiến, Nam Sách là huyện đầu tiên trong tỉnh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời 5 xã và 9 cá nhân vinh dự được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong 5 lần Bác Hồ về thăm và làm việc tại Hải Dương thì có tới 2 lần Người về thăm Nam Sách.

Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Đảng bộ  huyện Nam Sách đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo lãnh đạo nhân dân trong huyện vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, đáng tự hào. Kinh tế của huyện phát triển toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 56 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, gắn với thị trường tiêu thụ. Công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh với gần 500 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, đô thị hóa. Tất cả các tuyến đường nông thôn đã được bê tông hóa và trải nhựa. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Tất cả 56 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. 90 trong tổng số 93 làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn 1,14%. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững và ổn định.


Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Sách quyết tâm xây dựng huyện trở thành thị xã trước năm 2030 

Đặc biệt, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay tất cả 18 xã của huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện, ngày 3.6 vừa qua, Nam Sách đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Trải qua 80năm xây dựng và trưởng thành, với 28 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Nam Sách không ngừng lớn mạnh. Đến nay, Đảng bộ huyện đã có trên 6.800 đảng viên, với 46 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Giữa tháng 6 vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. Để xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh, xây dựng Nam Sách phát triển nhanh và bền vững, Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, 9 dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030; đồng thời xác định các khâu đột phá là: Huy động tối đa các nguồn lực, nâng cấp, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của người đứng đầu; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn mới.

Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện chính là tiền đề, định hướng quan trọng, tạo khí thế mới để Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ huyện Nam Sách sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng để làm tròn vai trò lãnh đạo, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tính Đảng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự phê bình và phê bình...

Trong những ngày tháng lịch sử này, niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Sách được nhân lên khi huyện vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tự hào truyền thống cách mạng, anh hùng, cùng quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Sách tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Nam Sách trở thành thị xã trước năm 2030.

BÙI VĂN THĂNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách