Sở Xây dựng rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ từ 3-5 ngày

THỨ NĂM, 25/11/2021 15:00:00

Trong năm 2021, Sở Xây dựng luôn chú trọng cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Do đó, thời gian thẩm định, thụ lý hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng đã được rút ngắn từ 3-5 ngày so với quy định.

Từ đầu năm đến nay, sở đã tích cực rà soát, đề nghị sửa đổi, cắt giảm các quy định của pháp luật để giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Sở đã kiến nghị đơn giản hóa 7 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng, 1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

PV