Sự kiện trong tỉnh từ ngày 11-17.10

THỨ HAI, 11/10/2021 09:30:25

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hội nghị lần thứ 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là những sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này.

- Ngày 11.10, Hội nghị quán triệt nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo "Công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với các công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh".

- Ngày 12.10, Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

- Ngày 13.10, Hội nghị lần thứ 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp và một số sở, ngành của tỉnh.

- Ngày 15.10, Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Ninh Giang.