Sự kiện trong tỉnh từ ngày 27.9-3.10

THỨ HAI, 27/09/2021 08:25:27

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hội nghị lần thứ 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật trong tỉnh từ ngày 27.9-3.10.

- Ngày 27.9, Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 9.

- Ngày 28.9, Hội nghị lần thứ 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ngày 30.9, Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) tổ chức hội nghị kết nối, tiêu thụ cá lồng huyện Nam Sách.

- Từ ngày 30.9-1.10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Ngày 1.10, Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2021.