Thanh Miện: Cải cách thủ tục hành chính là công việc đột phá

THỨ HAI, 24/02/2020 09:41:41

"Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn".

Đây là công việc đột phá huyện Thanh Miện thực hiện trong năm 2020. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, huyện tập trung củng cố, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức; bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và đánh giá sự hài lòng của nhân dân khi tới liên hệ, giải quyết công việc tại các bộ phận "một cửa” huyện và bộ phận "một cửa" các xã, thị trấn.

LINH AN