Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

THỨ NĂM, 01/12/2022 13:52:10

Sáng 1.12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3 dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy quân khu 3 ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2022 của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đảng ủy quân sự tỉnh đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiều mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Quan tâm công tác quản lý đất quốc phòng và công trình quốc phòng. Lựa chọn nội dung công việc đột phá năm 2023 cần có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục duy trì công tác hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng…


Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh. Chuẩn bị tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập khu vực các huyện, ngành. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào của địa phương, đơn vị. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Quan tâm công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện…

6 lượt ý kiến tham luận tại hội nghị làm rõ một số kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, thực hiện.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh nhất trí thông qua Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2023 với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể. Đó là tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng, triển khai kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương, các mặt công tác trọng tâm năm 2023; chỉ đạo, thực hiện hiệu quả xây dựng công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đảng ủy quân sự tỉnh tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, an toàn, hạn chế thấp nhất việc bù đổi. Tổ chức ra quân huấn luyện gắn với phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Duy trì nghiêm việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng. Tham mưu chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Kim Thành, Nam Sách, Bình Giang, diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ cho Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các ngành cấp huyện, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho huyện Ninh Giang…

HÀ VY