Tưởng niệm 115 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

THỨ TƯ, 03/04/2019 08:14:54

Ngày 2.4, xã Thanh Tùng (Thanh Miện) tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 115 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2.4.1904 - 2.4.2019).


Chính quyền và nhân dân xã Thanh Tùng dâng hương tưởng niệm 115 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng
Tại buổi lễ, cán bộ và nhân dân trong xã đã ôn lại thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính quyền và nhân dân xã Thanh Tùng phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng quê hương không ngừng giàu mạnh.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ngày 2.4.1904, trong một gia đình nhà nho nghèo ở thôn Đông, xã Thanh Tùng. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 12.1925. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, đồng chí luôn nêu cao khí tiết của người cộng sản, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với sự nghiệp cách mạng, với giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Các thế hệ chiến sĩ cộng sản đã tặng đồng chí bí danh Sao Ðỏ, là sự khẳng định về phẩm giá, tinh thần bất khuất và tư chất anh dũng cao đẹp của người cộng sản kiên cường.

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã được Đảng và Nhà nước giao phó cho nhiều sứ mệnh quan trọng, như làm Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Liên Xô; Tổng Thanh tra Chính phủ; Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương.

Trên cương vị là Phó Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là người cộng sự tin cậy của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - chiến đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiều năm là Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí đã góp phần tích cực xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức. 
PV