Xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh, bền vững

THỨ BA, 11/08/2020 20:50:50

5 năm qua, thành tựu nổi bật nhất của Cẩm Giàng là đạt chuẩn huyện nông thôn mới sớm hơn 2 năm và Văn miếu Mao Điền, cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Cẩm Giàng kiểm tra việc thi công xây dựng khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc ở xã Cẩm Vũ
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng luôn nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tựu nổi bật, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Những thành tựu nổi bật nhất là huyện vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 2 năm và Văn miếu Mao Điền, cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Thực hiện tốt 9 đề án
Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó cụ thể hóa bằng 9 đề án và 6 công trình trọng điểm. Các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Cẩm Giàng đã bám sát nghị quyết, thực hiện hiệu quả các đề án, công trình trọng điểm.

Kinh tế giai đoạn 2015-2020 tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng bình quân 16,3%/năm, vượt 5,1% so với mục tiêu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58,5 triệu đồng, vượt 18% so với mục tiêu, tăng gần 1,6 lần so với năm 2015.

Huyện thực hiện hiệu quả đề án “Quy hoạch, phát triển vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016-2020” và đề án “Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. Kết quả, huyện đã có 105 vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung quy mô từ 5-10 ha/vùng trở lên, góp phần đưa giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt, thủy sản năm 2019 đạt 156 triệu đồng, vượt gần 1,3 lần mục tiêu. Sản phẩm cà rốt Đức Chính, Cẩm Văn đạt tiêu chuẩn 4 sao, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Đời sống, diện mạo nông thôn nhiều đổi thay rõ nét. Năm2018, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm 2 năm so với mục tiêu. Năm 2019, Cẩm Giàng được tặng Huân chương Lao động hạng ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 17,2%/năm, vượt 5,5% so với mục tiêu. Huyện hiện có 7 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp, trong đó 5 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút hơn 750 doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 55.000 lao động.

Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 15,7%/năm, vượt 5,7% so với kế hoạch. Chi ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 5 năm qua, chi cho đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách địa phương gần 879 tỷ đồng, chiếm 37% tổng chi ngân sách.

Ngành giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện thực hiện hiệu quả đề án “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2016-2020”. 5 năm qua, toàn huyện đã đầu tư xây dựng 367 phòng học mới, 91 phòng bộ môn, 9 nhà hiệu bộ. Đến nay, tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT và 84,2% số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm, chú trọng. Nhờ thực hiện tốt đề án “Củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa giai đoạn 2016-2020” nên hằng năm các danh hiệu văn hóa của huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Hằng năm, toàn huyện tạo việc làm mới cho hơn 3.500 lao động. Cẩm Giàng thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách.
Huyện Cẩm Giàng phấn đấu đến năm 2025 nâng cấp thị trấn Lai Cách mở rộng lên đô thị loại IV  
Ảnh: Thành Chung

Chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền

Quán triệt phương châm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nên nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Cẩm Giàng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Các cấp ủy đảng trong huyện đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh. Các chi bộ, đảng bộ quan tâm phát triển đảng viên mới, cả nhiệm kỳ đã kết nạp 615 đảng viên, vượt 2,5% so với chỉ tiêu. Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được chú trọng, đã thành lập 3 tổ chức Đảng ở khu vực này. Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức huyện và cơ sở giai đoạn 2016-2020”.

Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Việc thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2016-2020” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 138 đảng viên vi phạm.

Công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới. Chất lượng hoạt động của UBND 2 cấp được nâng lên. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập thôn, khu dân cư và đơn vị hành chính cấp xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, điều hành từ huyện đến cơ sở.

Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện hiệu quả đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020”. Phương thức, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, góp phần động viên đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.
TRẦN VĂN HẢO
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng
Dự kiến các khâu đột phá và công trình trọng điểm
trong nhiệm kỳ tới

Nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Cẩm Giàng dự kiến thực hiện 3 khâu đột phá và 2 dự án, công trình trọng điểm. Các khâu đột phá gồm tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, quy hoạch xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị lõi thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang, các khu đô thị, điểm dân cư, hệ thống giao thông, xây dựng chính quyền điện tử. Phấn đấu đến năm 2025, nâng cấp thị trấn Lai Cách mở rộng lên đô thị loại IV, ít nhất 4 xã lên đô thị, huyện Cẩm Giàng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV và năm 2030 trở thành thị xã. Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2 dự án, công trình trọng điểm gồm nâng cấp hệ thống giao thông như đường 19, đường 196 và hệ thống giao thông đô thị, giao thông nông thôn; đầu tư nâng cấp, xây dựng cầu Cẩm Giàng, khu trung tâm văn hóa - thể thao huyện và nhiều hạng mục công trình phúc lợi công cộng khác.