​375 doanh nghiệp mua sản phẩm số trên oneSME VNPT

THỨ SÁU, 23/09/2022 19:30:15

Theo thống kê từ VNPT Hải Dương, đến ngày 21.9 toàn tỉnh có 375 doanh nghiệp mua sản phẩm số trên nền tảng oneSME của VNPT.

Trong các dịch vụ được cung cấp trên oneSME, sản lượng kinh doanh dịch vụ VNPT CA (chữ ký số) chiếm tỷ trọng cao nhất với 75%. Xếp thứ 2 là dịch vụ về kê khai bảo hiểm xã hội, chiếm 13%. Dịch vụ internet băng rộng xếp thứ 3 với 7%. Các doanh nghiệp mua sản phẩm số tập trung chủ yếu ở TP Hải Dương với 102 doanh nghiệp, chiếm 27% tổng doanh nghiệp mua sản phẩm; thị xã Kinh Môn với 43 doanh nghiệp, chiếm 11%.

oneSME là nền tảng chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được VNPT chính thức triển khai từ tháng 8.2021. Đến tháng 10.2021, nền tảng này được phát triển tại Hải Dương. Nền tảng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ chuyển đổi số ở doanh nghiệp, được sắp xếp theo từng nhóm lĩnh vực như viễn thông, công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp, giao dịch điện tử…

HÀ KIÊN