[Đồ họa] 7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu

THỨ TƯ, 14/09/2022 10:40:10

Bộ Công an tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện 1 trong 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.