Công an Tứ Kỳ hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sớm nhất tỉnh

THỨ BA, 29/11/2022 13:45:40

Đến hết ngày 28.11, Công an huyện Tứ Kỳ là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hải Dương hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Công an huyện Tứ Kỳ thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân ở xã Tân Kỳ

Theo tổng hợp của Công an tỉnh Hải Dương, đến hết ngày 28.11, Công an huyện Tứ Kỳ là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành chỉ tiêu được giao về thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Công an huyện thu nhận được 24.109 hồ sơ, vượt chỉ tiêu 2,5% và hoàn thành trước 23 ngày so với kế hoạch.

Cũng đến ngày 28.11, toàn tỉnh thu nhận được 82.329 trong tổng 288.173 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 28,57% chỉ tiêu thu nhận Bộ Công an giao (thu nhận toàn bộ số hồ sơ trên xong trước ngày 20.12.2022).

DT