Duy trì 5 phần mềm hỗ trợ xúc tiến thương mại

THỨ BA, 22/11/2022 10:00:00

Các phần mềm nhằm cung cấp thông tin trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại cho các đơn vị, doanh nghiệp...

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh đang duy trì hoạt động 5 phần mềm hỗ trợ xúc tiến thương mại và thương mại điện tử gồm: Bản đồ trực tuyến điểm bán hàng Việt; Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh; Phần mềm thu thập và quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khẩu của tỉnh; Phần mềm quản lý khuyến mãi và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hải Dương bán hàng trong thương mại điện tử; Phần mềm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thương hiệu qua trang đích trên internet cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Các phần mềm này nhằm cung cấp thông tin trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, giúp các đơn vị định hướng sản xuất sản phẩm và phát triển thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thu thập và cung cấp thông tin về thị trường trong nước, quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác, liên kết trao đổi giữa các đơn vị trong hoạt động xúc tiến thương mại và thương mại điện tử.
HT