Giao dịch số tại các quỹ tín dụng nhân dân tăng trưởng gần 11%

THỨ SÁU, 18/11/2022 16:13:27

Toàn tỉnh hiện có 71 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó 31 quỹ đã tham gia hệ thống giao dịch điện tử CFeBank.


Hơn 1.200 tỷ đồng của 31 quỹ tín dụng nhân dân được giao dịch qua nền tảng số CFeBank (ảnh minh họa)

Theo số liệu tổng hợp từ Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Hải Dương, từ đầu năm đến ngày 15.11, số tiền giao dịch qua nền tảng CFeBank (do Ngân hàng HTX Việt Nam cung cấp) của các quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh đã tham gia hệ thống ghi nhận tăng trưởng bình quân mỗi tháng gần 11%. Lũy kế đến ngày 15.11, tổng số tiền giao dịch qua CFeBank đạt hơn 1.200 tỷ đồng. 3 Quỹ Tín dụng nhân dân gồm: Thanh Tùng (Thanh Miện), Phúc Thành (Kinh Môn), Đoàn Tùng (Thanh Miện) có lượng giao dịch qua CFeBank cao nhất, lần lượt chiếm 15%, 11,5% và 6,75% tổng số tiền giao dịch.

Toàn tỉnh hiện có 71 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó 31 quỹ đã tham gia hệ thống giao dịch điện tử CFeBank.

HÀ KIÊN