Khẩn trương đẩy nhanh số hóa dữ liệu phục vụ thực hiện Đề án 06

THỨ SÁU, 25/11/2022 22:12:12

Chiều 25.11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 11 tháng triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề án 06).


Đồng chí 
Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự tại các điểm cầu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu thời gian tới các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền nhằm đổi mới tư duy, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cấp thiết, lợi ích thiết thực của Đề án 06.

Phát huy vai trò của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các cấp để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân triển khai nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, đề xuất đầu tư các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu; đẩy mạnh công tác thông tin, cảnh báo, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ trên môi trường số; tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị khẩn trương triển khai số hóa dữ liệu phục vụ thực hiện hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu; chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã nghiên cứu, sử dụng hiệu quả 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.


Thượng tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu thảo luận

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan trên địa bàn; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cung cấp các dịch vụ công, tiện ích an sinh xã hội cho công dân tham gia đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm "90 ngày đêm" và hoàn thành các chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện đề án. Trước mắt, cần có danh mục đầu tư để các đơn vị có căn cứ dự trù kinh phí triển khai, thực hiện.

Sở Y tế đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh tại 100% số cơ sở y tế; chỉ đạo triển khai làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các giải pháp không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong thu nộp các khoản phí trong năm học. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Dương triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thẻ ATM, yêu cầu các tổ chức tài chính, ngân hàng làm sạch dữ liệu của khách hàng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai hiệu quả tài khoản an sinh xã hội; phối hợp với Công an tỉnh rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin dữ liệu về các trường hợp an sinh xã hội để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Dương triển khai tạo, cấp tài khoản an sinh xã hội cho công dân toàn tỉnh. Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an xác minh thông tin công dân tham gia bảo hiểm xã hội. Sở Tư pháp tham mưu triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch ngay trong năm 2022. Sở Nội vụ chủ trì rà soát, đề xuất bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ Đề án 06.


Đồng chí 
Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp nêu giải pháp số hóa hồ sơ của ngành thời gian tới

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra các đồng chí thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương cần duy trì tốt cơ chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân làm tốt và đề xuất kiểm điểm, xử lý đối với những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt, chưa quyết liệt.

Phần thảo luận, đại diện lãnh đạo của 7 ngành, địa phương tham gia ý kiến đề cập đến kết quả, thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị, giải pháp triển khai thực hiện đề án. Nhiều đại biểu cho rằng hiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực còn hạn chế. Việc số lượng hồ sơ cần số hóa lớn đòi hỏi nguồn lực lớn. Việc làm sạch, đồng bộ, liên thông dữ liệu còn hạn chế. Lãnh đạo nhiều đơn vị còn chậm, thiếu quyết liệt trong việc quán triệt, chưa chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ; vẫn còn tư tưởng coi đây là nhiệm vụ của lực lượng công an Các địa phương còn chậm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Việc bố trí cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa hiệu quả.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

Sau 11 tháng triển khai thực hiện Đề án 06, Hải Dương hiện là 1 trong 14 tỉnh đã hoàn thành kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, hoàn thành triển khai 21 trong tổng số 25 dịch vụ công thiết yếu. Duy trì thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm 100% số dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" theo quy định. 100% số công dân trên địa bàn tỉnh đã được thông báo số định danh cá nhân, 451.051 công dân được thu nhận hồ sơ định danh điện tử. 100% số cơ sở y tế tổ chức tuyên truyền, thực hiện việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip...

DT