Pakistan "oằn lưng" với gánh nợ khổng lồ từ Trung Quốc

Những khoản nợ khổng lồ từ Trung Quốc đang siết chặt nguồn tài chính của Pakistan khi các khoản thanh toán dự kiến tăng lên 14 tỉ USD vào cuối năm tài chính này.