Nhiều thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chiều 2.12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII thảo luận tại hội trường.