Ông Nguyễn Đức Minh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ngày 7.5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Minh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.