Thúc đẩy tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi số của tỉnh

Chiều 27.9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số tỉnh tổ chức hội nghị để nghe cơ quan thường trực BCĐ báo cáo tiến độ triển khai Đề án "Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030".