Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận

Ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.