[Audio] Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở “vừa hồng, vừa chuyên”

Dù phần lớn cán bộ công đoàn cơ sở kiêm nhiệm nhưng họ vẫn nêu cao tinh thần cống hiến, năng động, đóng góp hiệu quả vào phong trào công đoàn.