Thăng trầm nghề xiếc xứ Đông

Từng vàng son một thời nhưng giờ đây xiếc xứ Đông đang thăng trầm, trôi nổi. Loại hình nghệ thuật nghiệt ngã này đang rất cần một chính sách để bảo tồn những giá trị tinh hoa của nghề.