Du khách vội vàng hủy tour, các công ty du lịch họp nóng

Dịch bùng lên chỉ sau vài ngày, các công ty du lịch đã bắt đầu nhận yêu cầu hủy tour từ du khách. Tâm lý hủy tour "dây chuyền" khi chưa có khuyến cáo của cơ quan chức năng có thể khiến công ty du lịch lẫn du khách chịu nhiều thiệt hại.