Gia Lộc cho học sinh nghỉ học từ ngày 8.5

UBND huyện Gia Lộc quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 8.5 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.