Chấn chỉnh và xử lý vi phạm tại các trung tâm đào tạo lái xe

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc các Sở Giao thông Vận tải tăng cường thanh, kiểm tra; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.