Hạn chế địa điểm thi IELTS có làm tăng khoảng cách tiếp cận giáo dục?

Nhiều người lo ngại địa điểm thi IELTS bị hạn chế, khoảng cách giữa các thí sinh ngày một xa hơn nếu trường đại học dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển đại học.