Chi tiết cách đăng ký và sắp xếp thứ tự nguyện vọng đại học

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến hạn cuối thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến với số lần không giới hạn. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 11.8, con số này mới chỉ đạt hơn 50%.