Xác minh hành vi cản trở việc đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Cẩm Giang

Chiều muộn 30.9, UBND huyện Cẩm Giàng có văn bản gửi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đề nghị tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Cẩm Giang.