Rau màu bị ảnh hưởng do mưa nhiều

Theo nông dân tại các vùng chuyên canh rau màu như Phạm Kha (Thanh Miện), Đoàn Thượng (Gia Lộc)... những ngày qua mưa lớn đan xen nắng đã ảnh hưởng đến một số diện tích rau màu mới trồng.