5 việc hành khách cần làm trước khi đi máy bay

Những việc hành khách cần làm trước, trong và sau chuyến bay trong giai đoạn hàng không đang khôi phục mạng bay và tăng tần suất chuyến bay thương mại nội địa.