30 đô vật tranh tài giải vật dân tộc tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2023

Chiều 6.2 (ngày 16 tháng giêng), Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2023 khai mạc tại sân đá chùa Côn Sơn.