Mảnh vỡ tên lửa sắp rơi xuống Trái đất, Trung Quốc nói khả năng gây hại ''cực thấp''

Trung Quốc nói rằng nguy cơ mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B gây thiệt hại khi rơi trở lại Trái đất là "cực thấp", giữa nỗi lo nó có thể gây thiệt hại khi quay trở lại khí quyển Trái đất cuối tuần này.