Quốc hội sẽ bàn những vấn đề gì trong ngày mai 21.10?

Nhiều nội dung quan trọng đã được trình trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, được khai mạc trọng thể ngày 20.10.